Mina Utbildningar

Mina utbildningar är följande;

 • Socionomutbildning (1976)
 • Beteendevetenskap fil,kand (1982)
 • Humanpsykologi 120 p (1986)
 • Beteendevetenskap fil,mag (1987)
 • Etologiutbildning (1997)
 • Etologiutbildning forts. (1998)
 • Handledarutbildning SBK, Etologiutbildning (1999)
 • B-instruktör, Etologiutbildning, Mentalutbildning 1, Sök special (2000)
 • Mentalutbildning 2, Etologiutbildning, Valp special (2001)
 • Mentalutbildning 3, Etologiutbildning, Spår special, Sök special (2002)
 • Valp special, Spår special (2003)
 • Valp special (2004)
 • Hund för alla (2014)