Hunden

78 st. Kromosomer

32 st. Genpar

Vi har samma kroppsspråk

Ca 300 ben i kroppen på en hund

Kroppstemperatur 38 grader

Hjärtslag och andning samma som människa

Halskotor 7 st

Revben 13 par

Ländkotor 7 st

Korskotor 3 st

Svanskotor 20 – 22 st

Tass = falanger

Axel = muskel ligament

Tänder 42 st ( 12 st insensiver, 4 st hörntänder, 10 st molarer )

Sinnena

Lukt ( 3 hundra miljoner celler )

Syn

Hörsel ( 70 – 80 000 )

Känsel

Smak

Ingår i hundens nervsystem = motivationsstyrda

Funktioner

Flock, Jakt, Försvar, Undersökande = lust att kontrollera

STRAFF = sänka motivationen ( svarar upp resursförsvar)

Instinkthandling = medfödd, fixa rörelser, fix beteende. Styrningsmönster

Funktionskretsar som är viktiga vid dressyr = flock o jakt

Målinriktat beteende = söker ett följdriktigt beslut ( slutet ska överensstämma med starten) Det finns ca 400 olika beteenden hos hunden

Rastypiska beteende = överdrivet social, vallegenskap, dominant.

Tröskelvärde = Hur mycket retning som behövs för att utlösa ett beteende

Beteende = allt vad hunden gör ( handling )

Fix rörelse = medfödd instinkthandling

Baning = styrningsrörelse

Verklig förstärkning = Hunden når målet utan påverkan av yttre faktorer

Inlärning styrs av två motivationer = yttre och inre

Öka motivationen = lyckad sluthandling

Vad innebär motivation = att slutföra en handling

Omvänt beteende = biter husse istället för annan hund

Överslagshandling = konflikt mellan två handlingar gör en tredje

KOMMUNIKATION

SÄNDARE MOTTAGARE

Smärta, hunger, rädsla, dåliga erfarenheter = BLOCKERING

Dressyr ingen åldersgräns

DRESSYR 10% LEDARSKAP 90%